Centrum Promocji Mody, Łódź

28/29 września 2017 r.,