Centrum Promocji Mody, Łódź

26/27 września 2019 r.,